• הרב כוחונובסקי חנן

מוהל מוסמך
טלפון:052-2681782
03-9618874

• מנחם פליישמן

מוהל מוסמך ומפקח על מוהלים
טלפון:052-2579022

• יואל נחמנסון

מוהל מוסמך מאנ"ש
טלפון: 050-414-6159

• הרב צבי הירש יוניק

המוהל של אנ"ש
טלפון: 054-5584477
08-8584477

• הרב מענדי הכהן

מוהל בעל ותק ונסיון רב שנים
טלפון: 054-720770