• מאיר נחמיאס

מורה נהיגה ובוחן מוסמך
טלפון:050-2224161

• מאיר לניאדו

מורה לנהיגה רגיל + אוטומט
טלפון:052-8900868

• אלדד גוטליב

מורה נהיגה
טלפון:052-2521556

• משה מוצפי

מורה נהיגה דובר עברית/ספרדית
טלפון:054-8334040

• בתיה

מורה לנהיגה ובוחנת מוסמכת
טלפון:052-2788164
batya-lamed.co.il

• יוסי גנץ

מורה לנהיגה רגיל ואוטומט
טלפון: 052-2593566

• איציק אבו

מורה הנהיגה שלך!
טלפון: 050-2760605

• יהודה

משא קל/כבד גורר תומך
טלפון: 052-4236366

• אמיר זינר

לימודי נהיגה
טלפון: 050-8512353
amirziner@gmail.com