• מתיבתא ליובאוויטש ביתר עלית

מתיבתא לגלאי ישיבה קטנה לתמימים
טלפון:
 050-3790444
כתובת: ביתר עלית

• ישיבה קטנה חב"ד ליובאוויטש - ראשון לציון

תומכי תמימים ליובאוויטש
טלפון:
 054-6530127
כתובת: ראשון לציון

• ישיבה קטנה בית לוי יצחק צפת

ישיבת חב"ד ליובאוויטש 
טלפון:
 077-8967770
כתובת: צפת

• ישיבת תומכי תמימים חבד באר שבע

ישיבה שהיא משפחה חסידית 
טלפון:
 050-8717705
כתובת: באר שבע

• ישיבת אור אבנר

כפר סיטרין
טלפון:054-7089696
04-9902990

• קופת הכפר המאוחדת

מפעלי חינוך ורווחה כפר חב"ד
טלפון: 054-7161906

• תומכי תמימים 'דעת'

ישיבה גדולה תות"ל דעת - מגדל מרדכי
טלפון:
077-2224777

• הגמ"ח המרכזי

שע"י גמ"ח לבית ישראל
טלפון:
*8215

• תומכי תמימים בית שמש

ישיבה קטנה
טלפון:02-6563713
כתובת: בן עזאי 4 בית שמש

• ישיבת תומכי תמימים נוף הגליל

ישיבה קטנה
טלפון:04-6651244
058-6651244
כתובת: נוף הגליל


• ישיבת דרכי תמימים תל אביב

ישיבה בדרך שלך
טלפון:054-7281770
כתובת: תל אביב


• ביה"ס אוהלי תורה כפ"ח

המנהל הר' וישצקי
טלפון:
03-9606969
כתובת: כפר חב"ד

• ביה"ס אור שמחה כפ"ח

כפר הילדים
טלפון:
03-960-6137
כתובת: כפר חב"ד

• ביה"ס יסודי בנות "בית רבקה" כפ"ח

בית ספר יסודי לבנות
טלפון:
03-9606989
כתובת: כפר חב"ד

• וועד כפ"ח

הפצת מעיינות החסידות
טלפון:
03-9606613
כתובת: כפר חב"ד

• חיידר ליובאוויטש כפ"ח

החיידר החסידי
טלפון:
053-3331384
כתובת: כפר חב"ד

• מועצה אזורית שדות דן

מרכזיית מועצה
טלפון:
073-2230600

• מועצה דתית שדות דן

מועצה דתית אזורית
טלפון:
03-9601007
כתובת: צפריה
S523838@zahav.net.il

• נשי ובנות חב"ד ארצי

ארגון
טלפון:
03-960-6142

• פנסאים- ארגון צבאות ה'

טלפון: 058-770-8247

• צעירי אגודת חב"ד

צעירי אגודת חב"ד
טלפון:
072-2770100

• שפרה ופועה כפ"ח

ארגון לשירות היולדת והמשפחה
טלפון:
03-9696182

• תיכון "בית רבקה" כפ"ח ב'

מנהלת הגב' לאה חפר
טלפון:
03-9606572

• תלמוד תורה כפ"ח

המנהל הרב ערד
טלפון:
03-960-6878
כתובת:  האדמו"ר הזקן 8, כפר חב"ד

• ישיבת הבוכרים "אור מנחם"

ישיבה קטנה וישיבה גדולה
טלפון: 
052-6407214
050-5802813
052-8770066

• בית חנה - צפת

סמינר בי"ס שש שנתי ופנימיה
טלפון:
073-2550324
mazkira9-10@beitchana.org

• ישיבה קטנה נצרת עלית

ישיבה קטנה
טלפון:
058-7020770
04-6651244

• ישיבה גדולה חב"ד נצרת עלית

ישיבה שהיא משפחה
טלפון: 
077-9350770
כתובת: נצרת עלית

• חנוך לנער 

מכון חסידי טכנולוגי
טלפון: 
04-6922063
כתובת: אופקים

• איילת השחר

כפר הנוער הדתי לבנות
טלפון:
.4-9120360
כתובת: מושב יונתן, רמת הגולן
ayelet/g.org.il

• אשרינו

מרכז חינוכי עיוני-טכנולוגי לצעירים 
טלפון: 054-7722484
כתובת: בר יוחאי 6 ב"ב