• ביה"ס אוהלי תורה כפ"ח

המנהל הר' וישצקי
טלפון:
03-9606969
כתובת: כפר חב"ד

• ביה"ס אור שמחה כפ"ח

כפר הילדים
טלפון:
03-960-6137
כתובת: כפר חב"ד

• ביה"ס יסודי בנות "בית רבקה" כפ"ח

בית ספר יסודי לבנות
טלפון:
03-9606989
כתובת: כפר חב"ד

• וועד כפ"ח

הפצת מעיינות החסידות
טלפון:
03-9606613
כתובת: כפר חב"ד

• חיידר ליובאוויטש כפ"ח

החיידר החסידי
טלפון:
053-3331384
כתובת: כפר חב"ד

• מועצה אזורית שדות דן

מרכזיית מועצה
טלפון:
073-2230600

• מועצה דתית שדות דן

מועצה דתית אזורית
טלפון:
03-9601007
כתובת: צפריה
S523838@zahav.net.il

• נשי ובנות חב"ד ארצי

ארגון
טלפון:
03-960-6142

• פנסאים- ארגון צבאות ה'

טלפון: 058-770-8247

• צעירי אגודת חב"ד

צעירי אגודת חב"ד
טלפון:
072-2770100

• שפרה ופועה כפ"ח

ארגון לשירות היולדת והמשפחה
טלפון:
03-9696182

• תיכון "בית רבקה" כפ"ח ב'

מנהלת הגב' לאה חפר
טלפון:
03-9606572

• תלמוד תורה כפ"ח

המנהל הרב ערד
טלפון:
03-960-6878
כתובת:  האדמו"ר הזקן 8, כפר חב"ד

• ישיבת הבוכרים "אור מנחם"

ישיבה קטנה וישיבה גדולה
טלפון: 
052-6407214
050-5802813
052-8770066

• בית חנה - צפת

סמינר בי"ס שש שנתי ופנימיה
טלפון:
073-2550324
mazkira9-10@beitchana.org

• ישיבה קטנה נצרת עלית

ישיבה קטנה
טלפון:
058-7020770
04-6651244

• ישיבה גדולה חב"ד נצרת עלית

ישיבה שהיא משפחה
טלפון: 
077-9350770
כתובת: נצרת עלית

• חנוך לנער 

מכון חסידי טכנולוגי
טלפון: 
04-6922063
כתובת: אופקים

• איילת השחר

כפר הנוער הדתי לבנות
טלפון:
.4-9120360
כתובת: מושב יונתן, רמת הגולן
ayelet/g.org.il

• אשרינו

מרכז חינוכי עיוני-טכנולוגי לצעירים 
טלפון: 054-7722484
כתובת: בר יוחאי 6 ב"ב