• מכבסת קזיוף

מכבסה וניקוי יבש
טלפון:072-2218448
כתובת: איסוף על בסיס יומי

• מכבסת בן

ניקוי יבש
טלפון:03-9653080
054-8049912
כתובת: איסוף מבית הלקוח

• מכבסת רחובות

המכבסה של אנ"ש
טלפון:054-2577065
כתובת: איסוף עד בית הלקוח

• מכבסת אנ"ש

מכבסה גיהוץ וניקוי יבש
טלפון: 052-4077373
כתובת: איסוף והחזרה עד בית הלקוח