• סים לאמריקה

סים עם שיחות הודעות וגלישה בחו"ל
טלפון: 03-7383770
052-5856589

• סים תקשורת

רשת חנויות סלולר
טלפון: 03-5077027
כתובת: כפר חב"ד
www.simtik.co.il

• מאושר סלולר

חנות הסלולר שלך!
טלפון: 03-6029050
052-7667660
כתובת: ר' עקיבא 123 בני ברק